เครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่
DET6500
DET6500
DET6500
SCROLL
01
น้ำหนักไข่
ระบบการปรับค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติที่เชื่อถือได้ ทำให้ข้อมูลการวัดค่าที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ
02
ความแข็งของเปลือกไข่
วางฟองไข่ให้เข้าที่ ระบบจะใช้กรรมวิธีการบีบไข่แบบความเร็วต่ำ หลังจากนั้นจะทำการวัดความแข็งของเปลือกไข่ด้วยขนาดของแรงที่ทำให้ไข่แตก
03
ความสูงของไข่ขาว (Albumen) / หน่วยวัดฮอก (Haugh unit)
ใช้ลำแสงเลเซอร์แบบขนานในการวัดความสูงของไข่ขาว และคำนวณหน่วยฮอก (Haugh unit) ในทันที โดยการใช้น้ำหนักของไข่ และ ความสูงของไข่ขาวในการคำนวณ
04
สีของไข่แดง
ระบบจะทำการวัดสีของไข่แดงอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ โดยใช้ YolkFan™ เป็นพื้นฐานการวัด เป็นเครื่องแรกของโลกที่สนับสนุนการวัดสีไข่แดงบนพื้นฐาน YolkFan™ ได้ถึง 16 สเกล
05
เกจ์วัดความหนาของเปลือกไข่ (อุปกรณ์เสริม)
เกจ์วัดความหนาของเปลือกไข่นี้ เป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้ทนทาน และมีความแม่นยำสูง ความหนาของเปลือกไข่ช่วยทำให้เข้าใจถึงสุขภาพของแม่ไก่ได้
06
หน้าจอแสดงผล
หน้าจอจะทำการแสดงผลข้อมูลการวัดต่างๆ: หน่วยฮอก (Haugh unit), น้ำหนักไข่, ความแข็งของเปลือกไข่, สีของไข่แดง, ดัชนีไข่แดง และความหนาของเปลือกไข่ (อุปกรณ์เสริม)
07
ปุ่มจบการทำงาน [END]
เมื่อกดปุ่ม จากนั้นเครื่องทดสอบจะทำการสรุปข้อมูลในล็อตนั้น จากนั้นก็จะเริ่มต้นการทำงานของล็อตถัดไป
08
กระจกชนิดพิเศษ / ถาดใส
กระจกชนิดพิเศษและถาดใสช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจหาจุดผิดปกติที่ด้านล่างของไข่ได้ ซึ่งการมองหาตามปกติจะไม่สามารถตรวจหาได้
09
ปริ๊นเตอร์
ข้อมูลการวัดต่างๆ รวมถึงความหนาของเปลือกไข่ สามารถส่งพิมพ์ไปที่ปริ๊นเตอร์ได้
10
พอร์ต USB
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลการวัดต่างๆ รวมถึงความหนาของเปลือกไข่ เป็นไฟล์ CSV โดยเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC ของคุณผ่านทางสาย USB
11
ชุดทวนสอบ (อุปกรณ์เสริม)
ชุดทวนสอบนี้สามารถช่วยในการทวนสอบเครื่อง DET6500 ว่าชุดวัดต่างๆยังมีความถูกต้องแม่นยำหรือไม่ เพื่อช่วยทำให้มั่นใจการทำงานของเครื่องยังเที่ยงตรง
12
ดัชนีไข่แดง
เป็นหนึ่งเดียวในโลก ที่สามารถทดสอบไข่โดยการวัดดัชนีไข่แดง ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของไข่