Máy kiểm tra chất lượng trứng
DET6500
DET6500
DET6500

Chất lượng trứng

Chỉ số Haugh và chỉ số lòng đỏ trứng là hai chỉ số chính giúp đo lường chất lượng trứng. Máy DET6500 tự động tính toán và hiễn thị hai chỉ số này (HU và YI)

Chỉ số Haugh

Chỉ số Haugh giúp đánh giá chất lượng trứng được phát minh bởi Giáo Sư Raymond Haugh năm 1937. Độ cao của lòng trắng trứng bao quanh lòng đỏ, kết hợp với trọng lượng trứng sẽ quyết định điểm số HU. Điểm số càng cao, chất lượng trứng càng tốt.

Chỉ số Haugh được tính toán dựa trên công thức: độ cao của lòng trắng trứng trên bề mặt phẳng kết hợp với trọng lượng trứng
HU: Chỉ số Haugh H: độ cao lòng trắng trứng W: trọng lượng trứng

HU=100 x log (H-1.7W0.37+7.6)

Con số độ cao lòng trắng trứng được tính bằng cách cho trứng vỡ trên bề mặt phẳng. Độ cao lòng trắng trứng (H) là độ cao ở điểm trung tâm của lòng trắng trứng.

NABEL đã nghiên cứu tỷ lệ (%) chỉ số Haugh trong 23,093 quả trứng thương phẩm sau đóng gói. Mặc dù gần một nửa số trứng có giá trị từ 80 đến 90, nhưng 1 trong 1,000 quả trứng không có lòng trắng trứng dày đạt chuẩn.

Tỷ lệ (%) chỉ số Haugh trong 23,093 quả trứng thương phẩm sau đóng gói

Máy NABEL DET6500 tự động tính toán và hiển thị điểm số của chỉ số Haugh dựa trên thang tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Chuẩn: AA (HU72.0~)
A (HU 60.0~71.9)
B (HU 31.0~59.9)
C(HU ~30.0)
display

Chỉ số lòng đỏ trứng

Chỉ số lòng đỏ trứng được tính toán bằng các chia độ cao lòng đỏ trứng với đường kính lòng đỏ trứng trên bề mặt phẳng. Chỉ số được sử dụng để xác định chất lượng trứng từ những năm 1930. Khi trứng giảm chất lượng, chỉ số lòng đỏ trứng thấp bởi vì kết cấu của màng noãn hoàng yếu đi và độ chịu lực của màng cũng giảm.

Chỉ số lòng đỏ trứng được tính toán dựa trên công thức: kết hợp giữa độ cao lòng đỏ trứng được đập bể trên bề mặt phẳng và đường kính của lòng đỏ trứng
YI: Chỉ số lòng đỏ trứng YH: Độ cao lòng đỏ trứng YD: Đường kính lòng đỏ trứng

YI=YH/YD

Kết quả thu được từ việc đo lường bằng tay và tự động sẽ được so sánh, sử dụng nhiều loại trứng với độ tươi khác nhau. Đo lường bằng tay dùng thiết bị đo chất lượng trứng hay thước đo độ dày và đo lường tự động sử dụng DET6500

Kết quả thu được bằng tay và tự động đã chứng minh được mối quan hệ sâu sắc giữa chỉ số Haugh và chỉ số lòng đỏ trứng, chứng minh độ tin cậy của máy DET6500

Hatta et.al.(2016), The 25th World's Poultry Congress.

Biểu đồ sau chỉ ra sự thay đổi của chỉ số lòng đỏ trứng tại các nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ lưu trữ tác động đến độ tươi của trứng. Trứng được trữ ở nhiệt độ thấp sẽ giữ được độ tươi lâu hơn

The illustrated egg handbook

Lý do sử dụng chỉ số lòng đỏ trứng

Chỉ số Haugh giảm nhanh sau thời gian lưu trữ; vì vậy chỉ số này được dùng để xác định số lượng trứng kém chất lượng tại thời gian đầu sau khi đẻ. Tuy nhiên, chất lượng trứng thương phẩm tại một số nước phát triển thường đã khá thấp và độ dày lòng trắng trứng rất thấp. Nên việc so sánh chỉ số Haugh có ý nghĩa không cao. Tuy nhiên, chỉ số lòng đỏ trứng giảm chậm sau thời gian lưu trữ, giúp phân biệt chất lượng khác nhau giữa các quả trứng kém chất lượng